Duhovnost

Litanije blaženoj Djevici Mariji

Piše: Fra Franjo Martinović, 04. 08. 2014
Neka svaka majka ima osmijeh radosti. Marijo, majko ljubavi, moli za nas. Neka niti jedna majka ne doživi muku svog djeteta. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka se svakoj majci otvore vrata nebeska. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka niti jedna majka ne proživi križni put svojega djeteta. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka niti jednoj majci ne zadrhti srce od bola. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka dragi Bog usliši skrušenu molitvu majkama. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka muževi paze majke kao proljeće cvijet u polju. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka ptice pjevaju iz majčinih glasova .Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka mudrost svjetova bude vodilja majkama. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka nam radost domova učine riječi majki. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka ljubav majki podari svjetlost očima. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka svako dijete zadoji njegova majka s prsiju. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka suzu ne pusti ni jedna majka uzalud. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka umjesto zla zavlada ljubav majki. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka se svijet okrene ljubavi kao majka svome djetetu.Marijo, majko ljubavi, moli za nas.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja