Župna crkva

Novi vitraji na crkvi u Breškama

Piše: Fra Franjo Martinović, 05. 08. 2010
I PROČELJE CRKVE DOBILO VITRAJE 05. 08. 2010. Župna crkva u Breškama prije dvadesetak godina obogaćena je s 9 vitraja na prozorima po 3 u prezbiteriju i sa bočnih strana. Sve do danas ostala su dva prozora na pročelju crkve bez vitraja. I danas smo uspjeli ugraditi i na ova dva prozora i time smo kompletirati sve prozore s vitrajima.
Svi vitraji, kao i kompletno umjetničko uređenje ove drevne crkve, djelo su akademskog kipara pokojnog Zdenka Grgića. Za ova dva prozora, uspjeli smo pronaći Grgićeve nacrte, te smo povjerili poduzeću "Staklorad" Oršolić iz Tolise da ih odrade po Grgićevom nacrtu. Ovim je u našoj crkvi zaokružen opus na unutrašnjem uređenju po zamisli umjetnika Zdenka Grgića. S ova dva vitraja crkva je vrlo obogaćena, te spada među najuređenije katoličke crkve u BH.

Kalendar

 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja